انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aryabartar


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش تنظیمات متن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. به شناسه ی admin وارد نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. آیا قالب برچسب داره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. تنظیمات متن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سایتم هک شد؟؟؟! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 6. تمام اطلاعاتم نابود شد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. خطا!!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. sp home آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. سایتم هک شد؟؟؟! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. عدم نمایش تنظیمات متن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. به شناسه ی admin وارد نمیشه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. آیا قالب برچسب داره ؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تنظیمات متن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. تمام اطلاعاتم نابود شد آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. خطا!!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. sp home آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.