انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aryabartar


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. عدم نمایش تنظیمات متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. به شناسه ی admin وارد نمیشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. آیا قالب برچسب داره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. تنظیمات متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سایتم هک شد؟؟؟! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. تمام اطلاعاتم نابود شد آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. خطا!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. sp home آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. سایتم هک شد؟؟؟! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. عدم نمایش تنظیمات متن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. به شناسه ی admin وارد نمیشه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. آیا قالب برچسب داره ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. تنظیمات متن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. تمام اطلاعاتم نابود شد آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. خطا!!! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. sp home آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.