انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

karimasm


تاریخ عضویت
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قرار دادن دو پلیر همزمان در صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. نمایش فایل ویدیویی درسایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در مرحله 3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن دو پلیر همزمان در صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل در مرحله 3 آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.