انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

karimasm


تاریخ عضویت
۱۸ خرداد ۱۳۹۳ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قرار دادن دو پلیر همزمان در صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. نمایش فایل ویدیویی درسایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در مرحله 3 آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن دو پلیر همزمان در صفحه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. مشکل در مرحله 3 آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.