انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MAS


تاریخ عضویت
۲۷ مرداد ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه loading آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 3. در خواست فارسی سازی پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قرار دادن باکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. دخواست نرم افزار poEdit آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ابر چسب سه بعدی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 7. تگ head آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ویرایش اندازه پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. کد کلید تصادفی آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل با افزونه wp-forum آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 11. کد نشان دهنده صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش
 12. wp-comments-post.php یا comments ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل درج نشدن دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. افت سرعت بالا آمدن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل درج نشدن دیدگاه ها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. مشکل با افزونه wp-forum آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 3. کمک فوری آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه loading آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 5. در خواست فارسی سازی پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 6. قرار دادن باکس آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 7. دخواست نرم افزار poEdit آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 8. ابر چسب سه بعدی آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 9. تگ head آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 10. ویرایش اندازه پوسته آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 11. کد کلید تصادفی آغازشده: ۱۴ سال پیش بدون پاسخ.
 12. کد نشان دهنده صفحات آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 13. wp-comments-post.php یا comments ؟ آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 14. افت سرعت بالا آمدن وردپرس آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.