انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sorkheh


تاریخ عضویت
۲۵ اسفند ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تغییر آدرس سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. هک شدن سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. حذف عبارت"یک سایت دیگر با وردپرس" آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل در آپلود/رسانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشکل در آپلود/رسانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. تغییر آدرس سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. هک شدن سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. حذف عبارت"یک سایت دیگر با وردپرس" آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. مشکل در آپلود/رسانه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  5. مشکل در آپلود/رسانه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.