انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

keyvan65


تاریخ عضویت
۳ فروردین ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل بروزنشدن خودکار افزونه ها بعد از ارتقاء به نسخه جد آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. راهنمائی:ذخیره ناقض صفحات سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در پایگاه داده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در پایگاه داده آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عدم ارسال ایمیل به کاربر از افزونه WP Thread Comment آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. عدم ارسال ایمیل به کاربر از افزونه WP Thread Comment آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. عدم ارسال ایمیل در خبرنامه Newsletter آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. انتقال از همه چیز به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
 9. انتقال مطالب از وبلاگ به محیط جدید در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. انتقال مطالب از وبلاگ به محیط جدید در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. راهنمائی در خصوص نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. راهنمائی:ذخیره ناقض صفحات سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. عدم ارسال ایمیل به کاربر از افزونه WP Thread Comment آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. مشکل در پایگاه داده آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. مشکل در پایگاه داده آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 5. عدم ارسال ایمیل به کاربر از افزونه WP Thread Comment آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. عدم ارسال ایمیل در خبرنامه Newsletter آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. انتقال مطالب از وبلاگ به محیط جدید در وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. انتقال مطالب از وبلاگ به محیط جدید در وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 9. راهنمائی در خصوص نصب افزونه آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.