انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

daxtin


تاریخ عضویت
۳ شهریور ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. افزونه wp robot آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مینگل فروم در صفحه جدا باز نمیشود آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. مشکل با بازدید مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. ساخت پوسته در دریم ویور آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  5. تم کاس‍ین ومشکل نصب افزونه wp-page number آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مینگل فروم در صفحه جدا باز نمیشود آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. ساخت پوسته در دریم ویور آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. تم کاس‍ین ومشکل نصب افزونه wp-page number آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.