انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Goudarz


تاریخ عضویت
۹ فروردین ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. همکاری در فارسی کردن افزونه ها و بخش افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. همکاری در فارسی کردن افزونه ها و بخش افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.