انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

premier


تاریخ عضویت
۲۷ شهریور ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست افزونه دوستی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. افزونه widget kit آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. آخرین پست ها + محبوب ترین پستها+عکس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. انتقال به مطلب دیگر هنگام ارسال نظر آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. مشکل در windows live writer آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. تصویر شاخص بدون بریده شدن آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. ps add to social bookmarking آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. مشکل در نصب "سرª بر " آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. درخواست افزونه دوستی کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. افزونه widget kit آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. آخرین پست ها + محبوب ترین پستها+عکس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. انتقال به مطلب دیگر هنگام ارسال نظر آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل در windows live writer آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. تصویر شاخص بدون بریده شدن آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. ps add to social bookmarking آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. مشکل در نصب "سرª بر " آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.