انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

allllliiiii


تاریخ عضویت
۲۸ شهریور ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ایران
پیشه
محصل
علایق
کامپیوتر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پاسخ به پاسخ ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. انتقال به هاست دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. امکان اف تی پی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. امکان اف تی پی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. پاسخ به پاسخ ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. انتقال به هاست دیگر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.