انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zarghalam


تاریخ عضویت
۱۶ فروردین ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست منوی خاص برای برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. افزونه مدیریت آپلود همراه با replace آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل چپ چین شدن پنل مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. مشکل چپ چین شدن پنل مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. درخواست منوی خاص برای برگه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. افزونه مدیریت آپلود همراه با replace آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مشکل چپ چین شدن پنل مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. مشکل چپ چین شدن پنل مدیریت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.