انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamid_96


تاریخ عضویت
۴ مهر ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تغيير سايز سربرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. سفيد شدن صفحه هم در مديريت و هم سايت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. كمــــــــــــــــــــــــك آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. مشكل در مورد فارسي بودن و index.php ـ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سفيد شدن صفحه هم در مديريت و هم سايت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. تغيير سايز سربرگ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. كمــــــــــــــــــــــــك آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  4. مشكل در مورد فارسي بودن و index.php ـ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.