انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mamadsolo


تاریخ عضویت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارسال نظر یا کامنت در بادی پرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. آپلود بیشتر از 2mb آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. تغییر مسیر وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. ترانسپرنت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. فارسی کردن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ارسال خبر نامه از طریق ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ارسال نظر یا کامنت در بادی پرس آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 2. آپلود بیشتر از 2mb آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. تغییر مسیر وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. ترانسپرنت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. فارسی کردن افزونه ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. ارسال خبر نامه از طریق ایمیل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. wp-admin آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. wp-admin آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.