انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mamadsolo


تاریخ عضویت
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ارسال نظر یا کامنت در بادی پرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. آپلود بیشتر از 2mb آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. کمک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. تغییر مسیر وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. ترانسپرنت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. فارسی کردن افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. ارسال خبر نامه از طریق ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. ارسال نظر یا کامنت در بادی پرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. آپلود بیشتر از 2mb آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. تغییر مسیر وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. ترانسپرنت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. فارسی کردن افزونه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. ارسال خبر نامه از طریق ایمیل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. wp-admin آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. wp-admin آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.