انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hesampersian


تاریخ عضویت
۷ مهر ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل بعد از آپدیت به نسخه 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  2. مشکل با صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ارور بالای مدیریت بعد از نصب پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  4. تغییر یک عکس در پوسته با توجه به دسته ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. آپلود اشتباهي عكس و فايل آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل بعد از آپدیت به نسخه 3.4 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  2. مشکل با صفحه مدیریت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. ارور بالای مدیریت بعد از نصب پوسته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  4. تغییر یک عکس در پوسته با توجه به دسته ! آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  5. آپلود اشتباهي عكس و فايل آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.