انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

f.bagheri


تاریخ عضویت
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. وارد نشدن به صفحه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. بازنشدن سایت و صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. مشکل در ورود به صفحه مدیریت و صفحه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. وارد نشدن به صفحه سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. بازنشدن سایت و صفحه مدیریت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در ورود به صفحه مدیریت و صفحه سایت آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.