انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zaralighting


تاریخ عضویت
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نصب و چگونگی کار با Google map در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در اجرای اسلاید شو در front page آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل گالری تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. نصب و چگونگی کار با Google map در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در اجرای اسلاید شو در front page آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
  3. مشکل گالری تصویر آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.