انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

unforgiven


تاریخ عضویت
۱۱ مهر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشكل در نمايش Tooltip ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  2. باز نشدن صفحه اصلی سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشكل در نمايش Tooltip ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  2. باز نشدن صفحه اصلی سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.