انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

gamespot .rzz.ir


تاریخ عضویت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
علایق
ماهی

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. من يك افزونه فارسي كرم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. چگونه در صفحه ی اصلی تعداد نظارات را نشان دهم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. لینک و توضیحات خودکار برای تمام عکاس های مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. من يك افزونه فارسي كرم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. چگونه در صفحه ی اصلی تعداد نظارات را نشان دهم آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.