انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

pooryaqazvineh


تاریخ عضویت
۱۳ مهر ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست کد آگاه سازی از دیدگاه های جدید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آیا افزونه های وردپرس مطمئن هستند؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. نظرتان راجع به افزونه Auto Blogged آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. درخواست افزونه سایت لینک در لینک آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. از کار افتادن برچسب ها پس از نصب دوباره آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل کار با وردپرس در اپرا آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. استفاده از وردپرس برای سایت شرکتی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. این پوسته را چگونه فارسی کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل با پیوند یکتا و فایل htaccess در هاست ویندوز آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. سایتی مثل لینک گردی.کام آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 11. درخواست دو افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. افزونه سیاره فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. تایپیک چرا قفل میکنید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. اخطار بیخودی! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. استفاده از افزونه سیاره برای نمایش اخبار آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. مشکل در دانلود وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 17. درخواست افزونه آخرین ورودی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. استفاده از وردپرس برای سایت شرکتی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. درخواست کد آگاه سازی از دیدگاه های جدید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. آیا افزونه های وردپرس مطمئن هستند؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. نظرتان راجع به افزونه Auto Blogged آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. درخواست افزونه سایت لینک در لینک آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. از کار افتادن برچسب ها پس از نصب دوباره آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشکل کار با وردپرس در اپرا آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. این پوسته را چگونه فارسی کنم؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. سایتی مثل لینک گردی.کام آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. درخواست دو افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. افزونه سیاره فارسی آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. اخطار بیخودی! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. استفاده از افزونه سیاره برای نمایش اخبار آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 14. مشکل در دانلود وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 15. درخواست افزونه آخرین ورودی ها آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.