انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shahramco


تاریخ عضویت
۵ خرداد ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکلی عجیب در گزینه های پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ارور هنگام عوض کردن گزینه های پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل در قالب من آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل در ایجاد نقشه سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در بروزرسانی [پرونده رونوشت نشد] آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. از کار افتادن ویرایشگر دیداری وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. استفاده از ويرايشگر حرفه اي آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. کمک در مورد برچسب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل تایپ فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکلی عجیب در گزینه های پیوند یکتا آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل در پستهای اصلی آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. کمک در مورد برچسب وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.