انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sedighe


تاریخ عضویت
۱۱ خرداد ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تغییر زبان سایت به انگلیسی همراه با ادمین فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. ایجاد یک فتو گالری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. RSS آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. طراحی پوسته - مشکل طراحی پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  5. طراحی پوسته - مشکل طراحی پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. RSS آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  2. طراحی پوسته - مشکل طراحی پست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  3. طراحی پوسته - مشکل طراحی پست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.