انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

M.Dark


تاریخ عضویت
۲۲ خرداد ۱۳۹۱ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فعال سازی دیدگاهها ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  2. حاشیه دور عکس؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  3. عدم نمایش تنظیمات متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. نمایش 404 به جای Redirect آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. انتقال سایت اصلی به ساب دامین در وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. نمایش 404 به جای Redirect آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
  2. انتقال سایت اصلی به ساب دامین در وردپرس شبکه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.