انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

af94


تاریخ عضویت
۳۱ خرداد ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ویرایشگر متن چرا نمیاد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل با فارسی کردن پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. قرار نگرفتن اطلاعات دائمی در ftp آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. مشکل در ترجمه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشکل اساسی و احتیاج به کمک آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل نبود ادامه مطلب در 3.4 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل آپدیت نسخه 3.4.1 وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار نگرفتن اطلاعات دائمی در ftp آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل نبود ادامه مطلب در 3.4 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل آپدیت نسخه 3.4.1 وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در ترجمه قالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.