انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zani


تاریخ عضویت
۳ تیر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. استفاده از قالب بلاگفا برای وبلاگ های وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. صدا کردن پلاگین در بلوک ها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. کد نامشخص آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل در ارسال ایمیل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. پلاگین نمایش وبلاگ های بروز شده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  6. نمایش وبلاگهای به روز شده در ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. صدا کردن پلاگین در بلوک ها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. کد نامشخص آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در ارسال ایمیل آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  4. نمایش وبلاگهای به روز شده در ورد پرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.