انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kamivaziri


تاریخ عضویت
۶ تیر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نیاز به به روزسانی افزونه wp-jalali آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نیاز به به روزسانی افزونه wp-jalali آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.