انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

asalmasal


تاریخ عضویت
۸ تیر ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. حذف خود به خود دسته ها و برچسب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. اضافه کردن شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. اضافه کردن قسمت نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. ار اس اس و سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. افزودن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. گذاشتن دیدگاه و اضافه کردن منو زیر پست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در وسط چین شدن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 8. سوال در مورد All in One SEO Pack و ادامه ی مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. دوپنله کردن قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. نمایش دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. برچسب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 12. معایب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در وسط چین شدن عکس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. معایب وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. اضافه کردن شماره صفحات آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. اضافه کردن قسمت نظرات آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. ار اس اس و سایت مپ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. افزودن عکس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. گذاشتن دیدگاه و اضافه کردن منو زیر پست آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. سوال در مورد All in One SEO Pack و ادامه ی مطلب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. دوپنله کردن قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. نمایش دسته بندی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. برچسب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.