انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ashkan_72kiany


تاریخ عضویت
۱۵ تیر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
3 سال, 8 ماه قبل (آفلاین)
موقعیت
iran
پیشه
kargar

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نامک با دش (-) دایرکت به 404 آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. باز نشدن لینک های سایت و ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کد تغییر صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. انتخاب زیان بالای سایت (سوالی که هیچ جا پیدا نشد) آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. کمک در کد html آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. فاصله بین نوشته - کمک فوری آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 7. غیر فعال شدن نقش کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل در ثبت نام کاربران کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل با پیوندهای یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 10. ویرایش ادمین بار آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. خرید و فروش افزونه های چندکاربره آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. ورودی کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 14. تفغییر اسم افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 15. تغییر فرم عضویت،افزونه های ضروری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 16. ساخت فرم مرحله ایی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 17. تغییر فرم عضویت،افزونه های ضروری آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نامک با دش (-) دایرکت به 404 آغازشده: ۳ سال پیش بدون پاسخ.
 2. باز نشدن لینک های سایت و ادامه مطلب آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 3. کد تغییر صفحه آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 4. کمک در کد html آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. انتخاب زیان بالای سایت (سوالی که هیچ جا پیدا نشد) آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. فاصله بین نوشته - کمک فوری آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. غیر فعال شدن نقش کاربران آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل در ثبت نام کاربران کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. مشکل با پیوندهای یکتا آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. ویرایش ادمین بار آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 11. خرید و فروش افزونه های چندکاربره آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 12. افزونه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 13. ورودی کاربران آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 14. تفغییر اسم افزونه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 15. تغییر فرم عضویت،افزونه های ضروری آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 16. ساخت فرم مرحله ایی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 17. تغییر فرم عضویت،افزونه های ضروری آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.