انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

سعید امینی


تاریخ عضویت
۳ آبان ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. دو سايد بار كردن قالب ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. وردپرسي ها كمك مشکل در راست چین کردن قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. باقی ماندن پست در بالای صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. مشکل با افزونه random-posts-widget آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در به روز رسانی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمیتوانم عکس آپلود کنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. مشکل با افزونه Register Plus آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. اضافه کردن دسته ابزارک وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. خبر خوان ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 10. کار این افزونه Auto Keywords and Description Generator آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. نصب خودکار افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 12. کمک در تنضیمات افزونه yet-another-related-posts-plugin آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. وردپرسي ها كمك مشکل در راست چین کردن قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. دو سايد بار كردن قالب ورد پرس آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. باقی ماندن پست در بالای صفحه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل با افزونه random-posts-widget آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشکل در به روز رسانی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. مشکل با افزونه Register Plus آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. اضافه کردن دسته ابزارک وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. خبر خوان ورد پرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. کار این افزونه Auto Keywords and Description Generator آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 10. کمک در تنضیمات افزونه yet-another-related-posts-plugin آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.