انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

هادی خسروجردی


تاریخ عضویت
۲۲ تیر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
توسعه دهندۀ وردپرس
علایق
Wordpress , PHP, SQL , jQuery , JSON , Photoshop , HTML , CSS

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. یک سایت دیگر با وردپرس و افزونۀ جلالــــی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. تبديل قالب html به php آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. پاتلانتیس یک پوسته رایگان واکنشگرا بر پایه بوت استراپ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  4. یک سایت دیگر با وردپرس و افزونۀ جلالــــی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.