انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

fatemi1373


تاریخ عضویت
۲۴ تیر ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
بوشهر
پیشه
بوشهر
علایق
بوشهر

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بلوک سمت چپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. بلوک سمت چپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تغییر فونت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل برچسب زدن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. مشکل در افزودن نوشته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزدون نام نویسنده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل برچسب زدن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل برچسب زدن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. بلوک سمت چپ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. بلوک سمت چپ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. تغییر فونت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل برچسب زدن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل در افزودن نوشته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. افزدون نام نویسنده آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.