انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sova.ir


تاریخ عضویت
۱۲ آبان ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فارسی ساز وردپرس نسخه 2.0.11 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. مشکل با پوسته MaroonKing آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. مشکل در ارتقا ورد پرس ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. مشکل در زمینه های دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. جستجوی پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. پوسته Hamasaki آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. عکس کنار پست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. تاریخ انقضاء آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. نمایش نتایج جستجو به ترتیب دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. جستجوی پیشرفته آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. فارسی ساز وردپرس نسخه 2.0.11 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. پوسته Hamasaki آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. عکس کنار پست؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. تاریخ انقضاء آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.