انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

farrokh


تاریخ عضویت
۱۵ آبان ۱۳۸۸ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. div ها درست نشون داده نمیشن! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. سطح دسترسی و گروه‌بندی کاربران برای خواندن مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. چگونه می توان: پست ها با امکان دادن نظر موافق یا مخالف آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سطح دسترسی و گروه‌بندی کاربران برای خواندن مطالب آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. div ها درست نشون داده نمیشن! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. چگونه می توان: پست ها با امکان دادن نظر موافق یا مخالف آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.