انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

psycho


تاریخ عضویت
۱۶ آبان ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نمایش مطالب وردپرس در مکان های خاص و قالب های خاص در صفح آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. ویرایش حلقه اصلی وردپرس برای نمایش موضوعات خاص در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. عدم نمایش محتویات ساید بار آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. اضافه کردن فیلد به قسمت ارسال مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  5. راهنمایی در مورد استایل BorisMag آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. اضافه کردن فیلد به قسمت ارسال مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. نمایش مطالب وردپرس در مکان های خاص و قالب های خاص در صفح آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. ویرایش حلقه اصلی وردپرس برای نمایش موضوعات خاص در قالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  4. عدم نمایش محتویات ساید بار آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  5. راهنمایی در مورد استایل BorisMag آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.