انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mdavaee


تاریخ عضویت
۲۴ دی ۱۳۸۶ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
Kraj
پیشه
Web Designer

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نمایش آخرین پست ها در ... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. درباره Poedit ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 3. لینک "ادامه مطلب" به صورت جداگانه ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مرجعی برای کد های PHP وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. فایل single.php چیست و چه وظیفه ای داره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. یکی جواب سوال ما رو بده... آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 7. اضافه چند بخش جداگانه در قسمت نوشتن آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. اضافه چند بخش جداگانه در قسمت نوشتن آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. نمایش آخرین پست ها در ... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 3. درباره Poedit ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 4. لینک "ادامه مطلب" به صورت جداگانه ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 5. مرجعی برای کد های PHP وردپرس آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. فایل single.php چیست و چه وظیفه ای داره ؟ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. یکی جواب سوال ما رو بده... آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.