انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

K@M@L


تاریخ عضویت
۲۷ آبان ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با Rss آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. مخفی کردن قسمتی از نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. درست کردن نمایش تعداد نوشته ها در wp-dtree-30 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. محل مناسب برای قرار دادن کد ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. نصب خودکار افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش درختی دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. آدرس وبلاگم رو وارد میکنم mybookface باز میشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل با پوسته MaroonKing آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. تغییر نشانی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با Rss آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. مخفی کردن قسمتی از نوشته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. درست کردن نمایش تعداد نوشته ها در wp-dtree-30 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. محل مناسب برای قرار دادن کد ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. نصب خودکار افزونه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. نمایش درختی دسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. آدرس وبلاگم رو وارد میکنم mybookface باز میشه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل با پوسته MaroonKing آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. تغییر نشانی وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.