انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohammad


تاریخ عضویت
۹ مرداد ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
مشهد
پیشه
اصغرزاده
علایق
طراحی وب سایت

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست کمک فوری - آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. درخواست طراح قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. درخواست طراح قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 4. درخواست (نیازمند طراح قالب) آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. لطفا یه نفر به من کمک کنه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. درخواست رفع مشکل مهم آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 8. درخواست ترجمه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. درخواست کمک فوری - آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. درخواست طراح قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. درخواست طراح قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 4. درخواست (نیازمند طراح قالب) آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. لطفا یه نفر به من کمک کنه آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 6. درخواست رفع مشکل مهم آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. درخواست ترجمه قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.