انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

javadabedi110


تاریخ عضویت
۱۱ مرداد ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. چگونه می توانم پوسته ی پیش فرض رو دستکاری کنم؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. دستکاری قالب پیش فرض آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تغییر شناسه و رمز ورود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. سوال در مورد فایل های موجود در هاست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چگونه می توانم پوسته ی پیش فرض رو دستکاری کنم؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. دستکاری قالب پیش فرض آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. سوال در مورد فایل های موجود در هاست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  4. تغییر شناسه و رمز ورود آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.