انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tizpak


تاریخ عضویت
۱۶ مرداد ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. انتقال ادرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. پست های سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ست کردن دامین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. طریقه فهمیدن CAT آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. صفحه اول ساید بار نداره! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. کد نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. مشکل دسته ها آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. انتقال ادرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. پست های سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. ست کردن دامین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. طریقه فهمیدن CAT آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل در پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. صفحه اول ساید بار نداره! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. کد نظرات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.