انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Farshad65


تاریخ عضویت
۳ آذر ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. محدودیت آپلود آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. مشکل در مراتب کردن دسته‌ها با my category order آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. آوردن محتوای page در صفحه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. بروزرسانی به وردپرس 2.9 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 5. در خواست یک تابع شرطی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. ویرایش صفحه مربوط به دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. بهترین افزونه انجمن (تالار گفتگو) ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. راه اندازی کتابخانه دیجیتال آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. مشکل در comment ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. مشکل در تاریخ پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشکل در مورد دسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. کمک در مورد قالب mimbo فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. حق بدیهی‌ کاربران وردپرس فارسی‌ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 14. SOS چرا فقط خودم می‌تونم سایتم رو ببینم؟ SOS آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. بهترین افزونه انجمن (تالار گفتگو) ؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. کمک در مورد قالب mimbo فارسی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. محدودیت آپلود آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. راه اندازی کتابخانه دیجیتال آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. مشکل در مراتب کردن دسته‌ها با my category order آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. آوردن محتوای page در صفحه اول آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 7. در خواست یک تابع شرطی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 8. ویرایش صفحه مربوط به دسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. حق بدیهی‌ کاربران وردپرس فارسی‌ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. مشکل در comment ها آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 11. مشکل در تاریخ پست ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 12. مشکل در مورد دسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 13. SOS چرا فقط خودم می‌تونم سایتم رو ببینم؟ SOS آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.