انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jamshid_1983


تاریخ عضویت
۱ شهریور ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل یک روز عقب بودن تاریخ شمسی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  2. آدرس سایت با www آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل یک روز عقب بودن تاریخ شمسی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۳ سال پیش.