انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

nhabibi


تاریخ عضویت
۹ بهمن ۱۳۸۶ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. خطا در نصب Install.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش
  2. محل مناسب برای استفاده از وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. خطا در نصب Install.php آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.
  2. محل مناسب برای استفاده از وردپرس آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.