انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mojtaba75


تاریخ عضویت
۵ شهریور ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
بجنورد

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل با گذاشتن عکس در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. گذاشتن موضوعات در ناوبار آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. گذاشتن چند ابزارک در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل در گذاشتن تبلیغ در قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. مشکل در گذاشتن عکس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل با گذاشتن عکس در وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل در گذاشتن عکس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در گذاشتن تبلیغ در قالب سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. گذاشتن موضوعات در ناوبار آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  5. گذاشتن چند ابزارک در قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.