انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Milad70


تاریخ عضویت
۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ (۴ سال)
آخرین فعالیت
2 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. آخرین پاسخ کاربر: ۲ ماه پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. عدم نمایش زیر دسته بعد از تغییر ساختار پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. بالا آمدن پست های قدیمی در صفحه اول بعد از ویرایش پست آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. آغازشده: ۲ ماه پیش بدون پاسخ.
  2. عدم نمایش زیر دسته بعد از تغییر ساختار پیوند یکتا آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
  3. بالا آمدن پست های قدیمی در صفحه اول بعد از ویرایش پست آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۴ سال پیش.