انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aminlotfi


تاریخ عضویت
۹ شهریور ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. خطای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. بطور خودکار به 3.5 بروزرسانی کردم، اما شده 3.6 آلفا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. طراحی فروشگاه کارت شارژ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. تبلیغات در افزونه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. ایراد ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. ایراد ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. ایراد ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. سفید شدن صفحه هنگام لاگین آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. افزودن لوگو به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. خطای قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. طراحی فروشگاه کارت شارژ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. تبلیغات در افزونه ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. ایراد ورد پرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. ایراد ورد پرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. ایراد ورد پرس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.