انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ابراهیم عابدی


تاریخ عضویت
۱۸ آذر ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  2. نمایش عناوین آخرین مطالب یک دسته به صورت اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. افزونه مدیریت تبلیغات افزونه advertising-manager آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. تغییر حق دسترسی نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  5. فاتال اِرور چیست و چگونه میشود حل کرد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزونه مدیریت تبلیغات افزونه advertising-manager آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. نمایش عناوین آخرین مطالب یک دسته به صورت اسلاید آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. فاتال اِرور چیست و چگونه میشود حل کرد ؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.