انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ابراهیم عابدی


تاریخ عضویت
۱۸ آذر ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. نمایش عناوین آخرین مطالب یک دسته به صورت اسلاید آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  3. افزونه مدیریت تبلیغات افزونه advertising-manager آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. تغییر حق دسترسی نویسندگان آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. فاتال اِرور چیست و چگونه میشود حل کرد ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. افزونه مدیریت تبلیغات افزونه advertising-manager آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. نمایش عناوین آخرین مطالب یک دسته به صورت اسلاید آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
  3. فاتال اِرور چیست و چگونه میشود حل کرد ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.