انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Shervin.


تاریخ عضویت
۱۰ شهریور ۱۳۹۱ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تبدیل استایل سایت به وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در ورود به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. قرار دادن جدول رده بنده و Ladder آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. افزونه ای برای اخبار روز آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. تبدیل استایل سایت به وبلاگ آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در ورود به وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. قرار دادن جدول رده بنده و Ladder آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  4. افزونه ای برای اخبار روز آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.