انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

peyman12


تاریخ عضویت
۱۲ شهریور ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل در login آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. وردپرس پیشرفته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. درخواست افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. لیست سیاه گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. منحرک کردن گوگل پلاس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. کمک در مورد سئو آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. یه نفر کمکم کنه لطفا آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. لطفا کمک کنین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. منتظر شدن برای دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. نمایش ارسال های انجمن در صفحه اول سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. انتقال به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل در login آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. وردپرس پیشرفته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. درخواست افزونه آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. دامنه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. لیست سیاه گوگل آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. منحرک کردن گوگل پلاس آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 7. کمک در مورد سئو آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. لطفا کمک کنین آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. منتظر شدن برای دانلود آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. نمایش ارسال های انجمن در صفحه اول سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. انتقال به وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.