انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alipikachu


تاریخ عضویت
۱۳ شهریور ۱۳۹۱ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فاصله مجازی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  2. فاصله مجازی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  3. deep focus آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. فاصله مجازی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. فاصله مجازی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.