انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alipikachu


تاریخ عضویت
۱۳ شهریور ۱۳۹۱ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فاصله مجازی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. فاصله مجازی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. deep focus آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. فاصله مجازی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. فاصله مجازی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.