انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

MaxFa


تاریخ عضویت
۲۹ آذر ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
شیراز
علایق
گرافیک

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل بارگذاری پرونده چند رسانه ای آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. مشکل با افزونه تعداد بازدید هرپست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. قالب الان پرشین جی اف ایکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 4. مشکل..! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. کمک...! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل "ادامه مطلب" آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. درخواست کد آمار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. فونتهای نوشته ها! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. درخواست قالب سایت! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. مشکل تنظیم از راست به چپ پوسته! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. در خواست فالب دوستونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 13. در خواست قالب برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب الان پرشین جی اف ایکس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 2. مشکل بارگذاری پرونده چند رسانه ای آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل با افزونه تعداد بازدید هرپست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل..! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. درخواست قالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. کمک...! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل "ادامه مطلب" آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. درخواست کد آمار سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. فونتهای نوشته ها! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. درخواست قالب سایت! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. مشکل تنظیم از راست به چپ پوسته! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. در خواست فالب دوستونه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 13. در خواست قالب برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.