انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

kardo1


تاریخ عضویت
۱ تیر ۱۳۹۵ (۶ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 7 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سایت دوزبانه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. افزودن ترجمه به وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. ایجاد فرم ورود دلخواه برای وردپرس شبکه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. چگونگی تغییر پیشخوان آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. افزودن ترجمه به وردپرس آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
  2. ایجاد فرم ورود دلخواه برای وردپرس شبکه آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
  3. چگونگی تغییر پیشخوان آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.