انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

javadamiri


تاریخ عضویت
۱ مهر ۱۳۹۱ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. بهترین افزونه خودکار برای نقشه سایت وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. بهم ریختن منو های سمت چپ و راست با IE | قالب دانلودها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. بهم ریختن منو های سمت چپ و راست با IE | قالب دانلودها آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر چینش بعد از بروز رسانی پست آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 5. لینک دار کردن عنوان مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 6. روش استفاده یا ساخت "افزونه های دلخواه" آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل با حذف/کمتر کردن "برچسب های" پایین سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. مشکل با حذف/کمتر کردن "برچسب های" پایین سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. آموزش نمایش دادن موضوعات در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. عدم نمایش سایدبار در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. بهترین افزونه خودکار برای نقشه سایت وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. بهم ریختن منو های سمت چپ و راست با IE | قالب دانلودها آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 3. بهم ریختن منو های سمت چپ و راست با IE | قالب دانلودها آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 4. تغییر چینش بعد از بروز رسانی پست آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 5. لینک دار کردن عنوان مطلب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 6. مشکل با حذف/کمتر کردن "برچسب های" پایین سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 7. آموزش نمایش دادن موضوعات در ادامه مطلب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 8. روش استفاده یا ساخت "افزونه های دلخواه" آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل با حذف/کمتر کردن "برچسب های" پایین سایت آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.